• Địa chỉ: 184/32 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM
  • Email: battranfood@gmail.com
  • Điện thoại: 0905.654.987